คำอธิบายหลักสูตร
เผยหัวใจสำคัญของความสำเร็จในการทำธุรกิจ
สร้างตัวคุณให้เป็นแบรนด์ โดดเด่นในแบบฉบับของคุณ

Personal Branding

เผยหัวใจสำคัญของความสำเร็จในการทำธุรกิจ สร้างตัวคุณให้เป็นแบรนด์ โดดเด่นในแบบฉบับของคุณ

ลงทะเบียนฟรี

15 ชั่วโมง 20 นาที
Mindset Training
CEO นพกฤษฎิ์
โครงสร้างหลักสูตร
Personal Branding 15 ชั่วโมง 20 นาที
1. ความเข้าใจเกี่ยวกับแบรนด์และการออกแบบแบรนด์ส่วนตัว 1 ชั่วโมง 57 นาที
2. การออกแบบแบรนด์ส่วนตัว 1 ชั่วโมง 58 นาที
3. ตัวคุณที่เป็นแบรนด์กับการดำเนินชีวิตของผู้คน 2 ชั่วโมง
4. 8 พฤติกรรมของแบรนด์ในฐานะเพื่อนที่ดี 1 ชั่วโมง 44 นาที
5. การสร้างแบรนด์ผู้นำ 1 ชั่วโมง 53 นาที
6. จากแบรนด์ผู้นำสู่แบรนด์ทีม 1 ชั่วโมง 59 นาที
7. หลักการเพิ่มคุณค่าเพื่อยกระดับแบรนด์ส่วนตัว 1 ชั่วโมง 54 นาที
8. สารและการสื่อสารเพื่อสร้างแบรนด์ 1 ชั่วโมง 50 นาที

Personal Branding

เผยหัวใจสำคัญของความสำเร็จในการทำธุรกิจ สร้างตัวคุณให้เป็นแบรนด์ โดดเด่นในแบบฉบับของคุณ

ลงทะเบียนฟรี

15 ชั่วโมง 20 นาที
Mindset Training
CEO นพกฤษฎิ์