คำอธิบายหลักสูตร
"พลังพิเศษ" ที่ทุกคนมีได้ เริ่มต้นจากการมองหาจุดมุ่งหมายในการสร้างชีวิต ..เพราะทุกชีวิตเกิดมาเพื่อทำประโยชน์และต่อสู้ให้กับความสำเร็จ แนวคิดเชิงบวกมักมาพร้อมกับปัญหา ลงมือทำให้เข้มข้นกับทุกบทบาทหน้าที่เพื่อเป้าหมายที่วางไว้และผลลัพธ์ที่ดี พบกับ 4P เพื่อสร้างความสำเร็จในชีวิต กับ CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร แล้วคุณจะพบว่า คุณเองก็มีพลังพิเศษได้เหมือนกัน

4P เพื่อสร้างความสำเร็จในชีวิต

4P เพื่อสร้างความสำเร็จในชีวิต กับ CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร

ลงทะเบียนฟรี

5 นาที
Mindset Training
CEO นพกฤษฎิ์
โครงสร้างหลักสูตร
4P เพื่อสร้างความสำเร็จในชีวิต 4 นาที
4P เพื่อสร้างความสำเร็จในชีวิต 4 นาที

4P เพื่อสร้างความสำเร็จในชีวิต

4P เพื่อสร้างความสำเร็จในชีวิต กับ CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร

ลงทะเบียนฟรี

5 นาที
Mindset Training
CEO นพกฤษฎิ์